06:46
Н А К А З Про результати державної атестації Навчально-виховного комплексу «Ліцей – спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №

       

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

 

11.05. 2016                                                                                       № 51

Про результати державної атестації

Навчально-виховного комплексу

«Ліцей – спеціалізована загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів №10»

Відповідно до пунктів 12-14 Порядку проведення державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.01.2015 №67, наказів управління освіти від 28.12.2015 №397 «Про атестацію навчальних закладів міста у 2016 році», від 22.02.2016 №80 «Про внесення змін до наказу від 28.12.2015 року №397 «Про атестацію навчальних закладів міста у  2016 році», наказу відділу освіти Марганецької міської ради від 01.04.2016 №3 «Про внесення змін до наказу управління освіти від 28.12.2015 р. №397 «Про атестацію навчальних закладів міста у  2016 році», у період з 07.04.2016 по 27.04.2016 року проведено атестаційну експертизу Навчально-виховного комплексу «Ліцей – спеціалізована загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №10».

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 13 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів діяльності школи згідно з робочою програмою, підготували аргументований висновок та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню (додаються).

Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи повністю забезпечує на високому рівні реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

У закладі здійснено заходи щодо створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти, зміцнення навчально-матеріальної та матеріально-технічної бази школи.

Основні нормативно-правові документи, які регламентують діяльність школи, відповідають заявленому типу і статусу навчального закладу.

Експертиза навчальних досягнень учнів у розрізі навчальних предметів показала високий та достатній рівні.

Заслуговує на увагу робота адміністрації школи та педагогічного колективу з питань дієвості внутрішнього моніторингу навчальних досягнень учнів, організації роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників, створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу та умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи, участі навчального закладу в експериментальній роботі та забезпечення якості управлінської діяльності, а також з питань співпраці з батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями, активної участі у житті територіальної громади.

У закладі забезпечено належний стан навчальних та допоміжних приміщень, навчально-спортивної бази, санітарно-гігієнічний режим, створено умови для підтримки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

Разом з тим, слід розробити заходи із залучення учнів та педагогів до науково-дослідницької діяльності у відділеннях МАН, створити дієву модель дистанційного навчання з метою надання додаткових освітніх послуг обдарованим учням, розглянути можливість створення умов для впровадження інклюзивного навчання.

На підставі аргументованого висновку атестаційної комісії щодо результатів атестаційної експертизи Навчально-виховного комплексу «Ліцей – спеціалізована загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №10» та встановивши, що освітні послуги Навчально-виховного комплексу «Ліцей – спеціалізована загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №10»» Марганецької міської ради відповідають Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462, та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 23.11.2011 №1392,

НАКАЗУЮ:

 1. Визнати Навчально-виховний комплекс «Ліцей – спеціалізована загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №10»» Марганецької міської ради ( далі – НВК «Ліцей – СЗОШ №10») атестованим.
 2. Затвердити висновок щодо результатів атестаційної експертизи НВК «Ліцей – СЗОШ №10» та рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг (додаються).
 3. Відмітити позитивний досвід роботи адміністрації закладу щодо здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти, організації роботи з молодими педагогами, здійснення експериментальної діяльності, створення умов для задоволення потреб учнів в різних формах позаурочної навчально-виховної роботи, співпраці з батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

4.Завідувачу Марганецьким міським методичним кабінетом Фоміній А.М.

 1. Забезпечити невідкладне ознайомлення директора, трудового колективу НВК «Ліцей – СЗОШ №10» та батьківської громадськості з цим наказом.
 2. Під час проведення перевірки (інспектування) з питань. Пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, враховувати рекомендації атестаційної комісії щодо підвищення якості надання освітніх послуг.
 3. Оприлюднити результати державної атестації НВК «Ліцей – СЗОШ №10» у друкованому засобі масової інформації – газеті «Шахтар Марганця» та на веб-сайті відділу освіти , до 13.05.2016.
 1. В.о. директора  НВК «Ліцей – СЗОШ №10» Міщенко Н.В.:
  1. Ознайомити трудовий колектив та батьківську громадськість НВК «Ліцей – СЗОШ №10» з цим наказом.
  2. Оприлюднити результати державної атестації веб-сайті навчального закладу, до 13.05.2016.
 2. Координацію за виконання даного наказу покласти на завідувача міським методичним кабінетом Фоміну А.М., контроль – залишаю за собою.

Начальник відділу освіти                                            В.В.КОСТРИКІНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотров: 313 | Добавил: Учитель | Рейтинг: 0.0/0