ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ЛІЦЕЙ – СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 10»
Н А К А З

25.09.2019 № 254

Про створення атестаційної
комісії для проведення
атестації педагогічних,
інженерно-педагогічних
працівників НВК «Ліцей-СЗШ № 10»
у 2020 році.

На виконання Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12. 2010 року № 1255/18550 (зі
змінами), департаменту освіти і науки від 20.08.2018 року № 510 – к/тр «Про склад
атестаційної комісії ІІІ рівня щодо проведення атестації керівних кадрів, інших педагогічних
працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної
(професійно-технічної) освіти, закладів освіти (вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
акредитації) та інших закладів, установ у 2019/2020 навчальному році», наказу відділу освіти
від 23.09.2019 року № 125-к/тр «Про склад атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти
Марганецької міської ради та проведення атестації керівних кадрів і педагогічних
працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, інших закладів та
установ міста Марганця, у 2019-2020 навчальному році», з метою стимулювання підвищення
рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи,
підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу та для
організованої роботи атестаційних комісій I, II рівнів у 2019/2020 навчальному році та з
метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної
компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності

НАКАЗУЮ:

1. Створити атестаційну комісію у складі:
- Бистра К.В. – голова атестаційної комісії, директор НВК «Ліцей-СЗШ № 10»;
- Коркач Л.В. – голова профкому, заступник голови атестаційної комісії (за згодою);
-Якименко О.М.– секретар атестаційної комісії, заступник директора з НВР.
Члени комісії:
- Ковальова Л.І. – заступник директора з НВР;
- Резунова О.Г.– заступник директора з НВР;
- Музикіна С.В. – заступник директора з ВР;
- Федорова І.І. - керівник м/к учителів української мови та літератури;
- Галка Ю.С. – керівник м/к учителів початкових класів;
- Ігнатенко О.М. – керівник м/к учителів математики та фізики;

- Захаренкова Л.Л. - керівник м/к учителів російської мови та літератури;
- Вундервальд В.Є. – керівник м/к учителів естетично-фізичного циклу.
2. Голові атестаційної комісії Бистрій К.В. організувати збір заяв щодо проходження
позачергової атестації, заяв-відмов від проходження атестації, заяв про перенесення терміну
атестації, копій посвідчень про проходження курсової перепідготовки.
3. Заступнику голови атестаційної комісії Коркач Л.В. проаналізувати участь учителів, які
атестуються, у суспільній роботі ліцею.
4. Секретарю атестаційної комісії ЯкименкоО.М. скласти список учителів, які будуть
атестуватись, до 10 жовтня 2019 року та затвердити його на засіданні атестаційної комісії.
5. Практичному психологу Бутаковій Я.А. провести анкетування серед учителів, які
атестуються до 20 жовтня 2019 року.
6. Членам атестаційної комісії, заступникам директора з НВР Резуновій О.Г., Якименко О.М.
та Ковальовій Л.І. надати допомогу педагогічним працівникам, які претендують на
отримання звання «учитель-методист» та «старший вчитель», щодо узагальнення досвіду
роботи.
7. Заступнику директора з ВР Музикіній С.В. узагальнити досвід виховної роботи учителів,
які атестуються.
8. Членам атестаційної комісії, керівникам м/к Галці Ю.С.,ФедоровійІ.І., Ігнатенко О.М.,
Захаренковій Л.Л., Вундервальд В.Є. проконтролювати та надати методичну допомогу у
проведенні відкритих уроків та позакласних заходів учителям, які атестуються.
9. Попередній наказ № 258 від 20.09.2018р. «Про створення атестаційної комісії для
проведення атестації педагогічних, інженерно-педагогічних працівників НВК «Ліцей-СЗШ
№ 10» у 2019 році.» вважати таким, що втратив чинність.
10. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на Якименко О.М., заступника
директора з НВР, контроль – залишаю за собою.

Директор НВК «Ліцей-СЗШ № 10»: К.В. Бистра
Члени атестаційної комісії
з наказом ознайомлені:

Бистра К.В. ____________ Захаренкова Л.Л.______________
Вундервальд В.Є._____________ Федорова І.І.____________
Ігнатенко О.М. ________________ Галка Ю.С. _____________

Коркач Л.В. _____________ Музикіна С.В. _____________
Якименко О.М. ____________
Ковальова Л.І. __________
Резунова О.Г._________________

Додаток до наказу
№ 254 від 25.09.19р.

Розподіл функціональних обов’язків
між членам атестаційної комісії.
2019-2020 навчальний рік.
Бистра Катерина Володимирівна - голова атестаційної комісії
Організовує роботу по створенню необхідних умов для проведення атестації, роз’яснює
педагогічним працівникам її мету та завдання, несе відповідальність за створення
позитивної атмосфери у ході атестації.
Знайомить членів атестаційної комісії З Типовим положенням про атестацію педагогічних
працівників України.
Розподіляє функціональні обов’язки між членами атестаційної комісії та контролює їх
виконання.
Затверджує графіки засідань атестаційної комісії.
Здійснює контроль за правильністю оформлення документації.
Коркач Л.В. – заступник голови атестаційної комісії (за погодженням)
Виконує обов’язки голови у випадку його відсутності.
Слідкує за виконанням графіку засідань атестаційної комісії.
Дбає про соціальний захист, відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе
ставлення до педагогічних працівників, що атестуються.
Якименко О.М.- секретар атестаційної комісії.
Веде роз’яснювальну роботу щодо заповнення документації.
Приймає заяви від вчителів, що атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та звання.
Несе відповідальність за оформлення наступних документів:
- протоколів засідань атестаційної комісії;
- атестаційних листів;
- наказів щодо проведення атестації;
- звітів за різними формами;
- підготовку матеріалів до головного управління освіти.
Складає графіки засідань атестаційної комісії.
Запрошує членів атестаційної комісії та вчителів,що атестуються, на засідання
атестаційної комісії та несе відповідальність за іх присутність.
Регулює режим роботи та координує роботу членів атестаційної комісії.
Уточнює інформацію про хід атестації.
Збирає матеріали щодо проведення атестації, методичні наробки та інше вчителів, які
атестуються.
Вчасно інформує членів атестаційної комісії та вчителів, що атестуються про зміни в
Типовому положенні про атестацію та в наказах різних рівнів.
Готувати проекти наказів з різних питань атестації педагогічних працівників.
Складає списки експертних груп та залучає їх до роботи.
Члени атестаційної комісії :
Резунова О.Г.:
Аналізує результативніть роботи по вивченню системи роботи вчителів , що
атестуються на вищу категорію та звання в міжатестаційний період.
Здійснює контроль за своєчасним та якісним поданням в атестаційну комісію
атестаційних матеріалів атестаційною комісією НВК «Ліцей – СЗШ № 10». Проводить
консультації з питань методичного забезпечення атестації педагогічних працівників.
Надає методичну допомогу атестаційній комісії у оформленні атестаційних
характеристик, досвідів роботи вчителів, що атестуються.

Ковальова Л.І.
Здійснює контроль за своєчасним та якісним проведенням атестації педагогічних
працівників, яких координує, надає методичну допомогу в оформленні атестаційних
матеріалів та нагородних документів.
Здійснює контроль за впровадженням інноваційних підходів при проведенні атестації.
Надає методичну допомогу атестаційній комісії у оформленні атестаційних
характеристик, досвідів роботи вчителів, що атестуються.
Проводить консультації з питань методичного забезпечення атестації педагогічних
працівників.
Музикіна С.В.
Здійснює контроль за своєчасним та якісним проведенням атестації педагогічних
працівників, яких координує, надає методичну допомогу в оформленні атестаційних
матеріалів та нагородних документів.
Здійснює контроль за впровадженням інноваційних підходів при проведенні атестації.
Надає методичну допомогу атестаційній комісії у оформленні атестаційних
характеристик, досвідів роботи вчителів, що атестуються.
Проводить консультації з питань методичного забезпечення атестації педагогічних
працівників.
- Галка Ю.С. – керівник м/к вчителів початкових класів
Здійснює контроль та надає методичну допомогу в проведенні атестації вчителів
початкової школи, вихователів.
- Федорова І.І. - керівник м/к вчителів української мови та літератури
Надає допомогу атестаційній комісії у своєчасному та якісному проведенні атестації,
оформленні необхідної документації.
Працює з експертними групами та виступає сама у ролі експерта.
- Ігнатенко О.М. – керівник м/к вчителів математики та фізики
Надає допомогу атестаційній комісії навчальног закладу в якісному складанні плану
заходів проведення атестації, розробці плану координаційно – аналітичної діяльності
вчителів, що атестуються,оформленні досвідів роботи.
- Захаренкова Л.Л. – керівник м/к вчителів російської мови та літератури
Надає допомогу атестаційній комісії у якісному складанні плану заходів проведення
атестації, розробці плану координаційно – аналітичної діяльності вчителів, що
атестуються,оформленні досвідів роботи.
- Вундервальд В.Є. – керівник м/к вчителів естетично-фізичного циклу
Надає допомогу атестаційній комісії навчального закладу в якісному складанні плану
заходів проведення атестації, розробці плану координаційно – аналітичної діяльності
вчителів, що атестуються,оформленні досвідів роботи.