Закони України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text Про освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text Про повну загальну середню освіту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text Про охорону праці 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text  Кодекс законів про працю України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text Про відпустки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text  Про оплату праці